Добре дошли !

Demo Image

на страницата на Туристическо дружество "ОСОГОВО" - Кюстендил.

Тук можете да се информирате за дейността и историята на туризма в Кюстендил и региона. Ще публикуваме и актуална информация за предстоящи турове и други събития. Приятно разглеждане.

Покана

УВАЖАЕМИ ТУРИСТИ,

Управителният съвет на Туристическо дружество „Осогово” гр. Кюстендил, свиква Общо отчетно събрание на 09.07.2020 год. (четвъртък) от 18,00 часа в голямата зала на Читалище „Братство” гр. Кюстендил.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет на УС за дейността на дружеството за 2019 година.
2. Отчет на Контролния съвет за 2019 год.
4. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.
5. Разни.

При липса на квором на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 19,00 ч., на същото място независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.
Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото отчетно събрание. Право на участие имат само членове, които към 30.06.2020 год. са заплатили членския внос и носят белите си книжки.

Времето днес

Cannot get Sofia location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.