Обща информация

Posted in Юч бунар

  Природна забележителност група секвои - Ючбунар се намира в землището на с. Богослов. Площта и е 0,2 хектара. Отстои на около 6 км от град Кюстендил. Целта на обявяване на зоната е опазването на намиращите се в нея вековни дървета от вида Sequoia gigantea. Защитената местност е разположена близо до асфалтов път, водещ от село Богослов до хижа „Ючбунар“. До нея се стига по горска пътека, спускаща се вдясно от пътя.

 

 

 Три вековни дървета от вида Sequoia gigantea се извисяват в центъра на малка горичка от по-млади секвои. Засадени са преди 130 години. Предполага се, че това са най-старите дървета от вида в България. Гигантската секвоя е един от най-големите и величествени живи организми, населяващи нашата планета. Продължителността им на живот може да достигне 4000 години, отстъпвайки по дълголетност само на осилестите борове, които се срещат в сухите планини на Сиера Невада и за които се смята, че могат да доживеят до над 4900 години. В гората се срещат още липа, смърч, дугласка ела, кипарис, бреза, обикновен кестен.
На територията на защитената местност е забранено кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета. Забранено е замърсяването с битови, промишлени и строителни отпадъци.

 

 

Карта:

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“