Конкурс за почетен знак "Зелена директна линия"

This is the HTML version of Конкурс за почетен знак "Зелена директна линия" Page 14
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Конкурс за почетен знак

"Зелена директна линия" е една инициатива, която е насочена към опазване на „зеленото“ природно богатство на Кюстендилския регион. Тя се осъществява в рамките на реализирането на проект „ Зелена директна линия“, разработен от ТД ‚ Осогово“ – Кюстендил и  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г

Провеждането на конкурс за почетен знак на инициативата "Зелена директна линия" е една от основните дейности по проекта.

През ваканционните месеци юли и август деца от различни възрастови групи, от шест училища на община Кюстендил и София се включиха в конкурса, като нарисуваха рисунки. Основна тема в тях е биоразнообразието в нашата община. Рисунките на всички участници в конкурса са събрани в определените срокове и предстои избор: почетен знак на инициативата.

Предоставяме Ви възможността, посредством специално изработения електронен албум, да се запознаете с творчеството на децата и да откриете техните послания към опазването на богатото биоразнообразие на защитените местности и територии в Кюстендилския регион.

Powered by FlippingBook. Joomla extension.
„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“