Посетете обновената база на обект " Студен кладенец"

Posted in Новини

Посетете "Студен кладенец". Успешно завърши обновлението на базата. Ремонтът е  му е приключил и вече работи. Има готвач и богато меню.

Предоставяме  Ви малка галерия и Ви предлагаме да посетите "Студен кладенец", за да може сами да се убедите в красотата и удобствата на този наш обект в Осоговската планина.