Отчетно изборно събрание на туристическо дружество „Осогово“ Кюстендил

Posted in Новини

На 14 април 2022 година се проведе отчетно- изборното събрание на ТД „Осогово” - Кюстендил. В залата на читалище „ Братство“ се събраха членовете на туристическото дружество. Събранието премина при следния дневен ред:
1. Отчет на УС за дейността на дружеството през 2017 - 2021 г.
2. Отчет на Контролния съвет през 2017 - 2021 год.
3. Приемане на проектобюджета на дружеството за 2022 год.
4. Избор на Председател, Управителен съвет и Контролен съвет.
5. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.
Председателят на Управителния съвет Христо Абаджиев представи отчетния доклад за дейността на дружеството през отчетния период.
Господин Абаджиев уведоми, че Управителният съвет на Българския туристически съюз, отличи ТД „Осогово“ гр. Кюстендил като най - доброто дружество - №1 за 2021 г. Оценено е цялостният принос през всичките тези десетилетия, които дружеството е допринесло за успешното развитие на туризма, съхранявайки заветите на Алеко Константинов и предавайки ги от поколение на поколение.
Туристическо дружество „Осогово“ гр. Кюстендил е основано през 1914 година и е едно от най-ранните дружества, създадени в България. Дружеството има за цел създаването на условия за упражняване на туризма в различните му видове и форми, насочен към активен отдих сред природата; за развитие на ориентирането, колотуризъм, воден туризъм, екотуризъм, спорт и туризъм за всички, туристическа самодейност и др. за привличане на повече млади хора към тези дейности в свободното време.
След единодушно гласуване за Председател на туристическото дружество „Осогово“ гр. Кюстендил бе отново избран Христо Абаджиев.
В Управителният съвет на дружеството бяха отново избрани:
Росица Борисова – Адвокат
Мая Кожухарова – Архитект
юбомир Младенов – Планински водач и инспектор в „Инспекция по труда“ Кюстендил.
Стоян Дертлийски

За Контролният съвет:
Венета Петрова – Председател
Татяна Лучкова
Пламен Александров

Туристическо дружеството „Осогово“ гр. Кюстендил е собственик на:
хижа „Иглика“, която в момента е в ремонт и се надяваме в скоро време да бъде открита.
хижа „Осогово“.
ресторант „Студен кладенец“.
Хотелски комплекс „Три буки“ .
Всичките обекти са възможна изходна точка за изкачване на първенеца на Осоговската планина – връх Руен.
Туристическо дружество „Осогово“ използва предимствата и възможностите, с които разполага община Кюстендил. Територията на Осогово е включена в Европейския зелен пояс.
Сред основните задачи на дружеството за периода 2017 – 2021 г. са направата на маркировка и обезопасяването на туристическите маршрути и пътеки и тяхното поддържане. Поставени бяха три информационни табла с карта, маршрути и информация с гледки и снимки от района. Таблата са поставени на изходните точки за връх Руен - при хижа „Осогово“, при комплекс „Три буки“ и хотел „Руен“. Поставени бяха табелки и светлоотразителни марки в отразените маршрути по картата.
По препоръка на Ревизионната комисия бе изготвен каталог на маркираните маршрути, както и тяхното състояние и поддържане.
Всяка година туристите се включваха в акцията за почистването на Хисарлъка, Осоговската планина, водопадите Полска Скакавица и Смоличано. Постепенно замърсяването на цитираните участъци намаля.
Дружеството участва в проекти с ученици от всички училища и целта му е да повиши осведомеността и да се осигури пряка връзка на децата и младите хора с природата.
Спортно-тренировъчната дейност на СКО”Руен - 92” - гр. Кюстендил през 2021 година беше подчинена на изпълнението на задачите, свързани с успешното участие на състезателите, въпреки Covid-кризата, в състезанията от Спортния календар на Българска федерация по ориентиране, създаване на среда за израстване на добри състезатели, издаване на по-добри карти със съвременни компютърни средства, организиране и провеждане на традиционното за нашия район състезание, включено в календарния план на БФО.
В състава на клуба се включиха нови състезатели.
Резултатите бяха налице - участие в 17 Национални купи и Държавни първенства по ски и лятно ориентиране.
В пандемична обстановка бяха печелени 16 първи места, 14 – 2-ри, 13 – 3-ти, 12 – 4-ти, 10 – 5-ти, 11 – 6-ти места. В периода 2017 – 2021 година бяха печелени 85 първи места, 83 – 2-ри, 79 – 3-ти, 68 – 4-ти, 49 – 5-ти, 33 – 6-ти места.
На традиционното открито републиканско състезание за купа “Кюстендилска пролет”, проведено в района на лесо-парк „Хисарлъка” край с. Слокощица и Парк „Рила”, взеха участие близо 200 състезатели от 21 клуба от цялата страна.
Тази година клубът навършва 30 години от основаването му. УС благодари на Георги Бургов и на състезателите за успешното им представяне през годините и им връчи плакет.
Г-н Абаджиев поздрави семейство Илияна и Георги Бургови, които тази година на проведеното Световното първенство по ски ориентиране за ветерани (WMSOC-2022), спечелиха световните титли в спринтовата дистанция във възрастовите си групи (М/Ж 65).
Към дружеството има клуб по колоездене - „Велоспорт“. Всяка година те се включват в състезателното изкачване от Кюстендил до връх Руен - "Осогово Рън". В района има много атрактивни обекти и дестинации, в които интереса нараства и се включват все повече участници.
Клубът по воден туризъм - „Струма 2012” към дружеството, за осма поредна година през май организира Национален воден поход по река Струма. Целта е да се популяризира горното течение на река Струма. Участниците са от цяла България – София, Пловдив, Пазарджик, Варна,Русе, Хасково, Димитровград, Кърджали, Нова Загора, Калофер, Троян, Казанлък, Плевен и др. Нашият клуб участва във водния поход по река Места, по река Тополница, водния поход по язовир Жребчево, горното течение на р. Тунджа, река Осъм и други.
С годините клубът по воден туризъм „Струма 2012“ към ТД „Осогово“ успя да изгради име в каякарските среди. Тази година клубът навършва 10 години от основаването му. УС благодари на членовете на клуба и на председателя им Росен Калфин и им връчи плакет.
Клубът на туристите ветерани към ТД „Осогово“ поради наложените ковид мерки отмени вече втора година националната среща на ветераните от цялата страна. Направена бе екскурзия до Костенският водопад, прохода и крепостта Траянови врата, Сапарева баня и Ресиловски манастир. Ветераните туристи активно участваха в проявите от календарния план на дружеството, за което УС ги поздравява.
Туристически хор „Осоговско ехо“, под ръководството на диригента Димитър Цветков участва във всички прояви на града и се изявява и печели отличия на много фестивали из страната. Нека им пожелаем здраве и още много успехи, защото техните песни ни правят повече българи.
Пешешоден туризъм Екскурзионното летуване е най-добрият начин за почивка в планината. Съобразявайки се с наложените ковит мерките в дружеството провеждаха екскурзии, походи, разходки, но на малки групи.