Skip to main content

Покана за общо отчетно събрание на 08.05.2024 год.

edelweiss        Управителният съвет на Туристическо дружество „Осогово” гр. Кюстендил, свиква Общо отчетно събрание на 08.05.2024 год. (сряда) от 18,00 часа в голямата зала на Читалище „Братство” гр. Кюстендил.

 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет на УС за дейността на дружеството за 2023 г.
2. Отчет на Контролния съвет за 2023 год.
3. Приемане на проектобюджета на дружеството за 2024 год.
4. Избор на делегат за Общото събрание на БТС - София.

При липса на квором на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 19,00 ч., на същото място независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото отчетно събрание.
Право на участие имат само членове, които към 08.05.2024 год. са заплатили членския внос и носят белите си книжки.

  • Created on .