Skip to main content

Първо междуучилищно състезание

На 26. 02.2016 год. ТД „Осогово“ гр. Кюстендил проведе първото междуучилищно състезание по проект „Зелена директна линия“. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Туристическото дружество е в партньорство с 5-то ОУ „ Хр. Ботев‘, 4-то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил.

 Състезанието се проведе във възрастова група 8-10 клас. Четири училища от град Кюстендил - подадоха заявки за участие с отбор от 4 представителя. Състезанието включаше три етапа:
1. Тест с 20 въпроса за защитените територии в Община Кюстендил, биоразнообразието и поведението в тях.
2. Разпознаване на растения по снимки.
3. Изработване и представяне на постер за дадена защитена територия в Община Кюстендил /Полскоскакавишки водопад, Вековна букова гора, „Ючбунар“, „Църна река“, Конявска планина/.

За подготовката си участниците използваха публикуваните материали за защитените територии и зони в разработената по проекта интернет платформа в сайта на дружеството, наученото в семинарите и теренните познавателни турове. Всичките участнице се бяха подготвили много добре и надпреварата бе голяма.
Победителите от възрастова група - 8-10 клас са: Йоана Костова – Спортно училище „В. Левски“, Александрина Станкова – ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, Антон Станков – ПГИМ „Йордан Захариев“, Сиана Александрова – ЕГ „Петър Берон“.
Победителите получика специални плакети - Посланик „Зелена директна линия”. Всички участници, както и техните ръководители получиха грамоти и атрактивни награди.

Наградени бяха и участниците в конкурса за най – хубава рисунка, който се проведе август месец: 1 място Ралица Емилова Велинова - 13 г от ПМГ „Проф. Ем. Иванов“- 100 евро, грамота и сувенир, 2 място Василена Росенова Тодорова-12 г. ПМГ „Проф. Ем. Иванов“- книга и грамота, 3. Елена Бекова-13 г. ПМГ „Проф. Ем. Иванов“- книга и грамота и Антонио Габеров- ЕГ „П. Берон“ – книга и грамота.

Предвижда се тази инициатива да се превърне в ежегодно събитие с цел непрекъснато повишаване броя на посланиците. Състезанията дадоха възможност участниците да представят своите знания за биоразнообразието в защитените територии на Община Кюстендил; да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора; да се формират умения и компетенции за работа в екип при решаване на проблеми.

Може да разгледате снимки от проведеното състезание тук:

  • Created on .