Skip to main content

Успешно изпълнен проект

На 09.03.2016 година се проведе заключителна пресконференция за представяне на реализираните дейности и постигнатите резултати на проект BG05/1731 „Зелена директна линия”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Водеща организация бе Туристическо дружество „Осогово”, Кюстендил,  в партньорство с Пето ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Иван Вазов” и ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил.
Основна цел на проекта бе да повиши осведомеността и да се осигури пряка връзка на децата и младите хора с природата чрез дейности, свързани с изучаване и опазване на биоразнообразието и застрашените видове в региона.
Целевата група по проекта бяха ученици и младежи от български и ромски произход от 5-ти до 10- ти клас от основните и средни училища в община Кюстендил.
Проектът бе продиктуван изцяло от основните предимства и възможности, с които разполага Община Кюстендил. Ето накратко и постигнатото:

Проведени бяха четири двудневни семинара на тема „Поведение в защитени местности и територии", както и шест еднодневни познавателни тура до Земенски пролом, Полскоскакавишки водопад, „Юч бунар”, резерват „Църна река”, „Вековна букова гора” край село Граница и Конявска планина.
Освен информационните дейности по време на тематичните и общопознавателни
събития участниците почистиха замърсените територии на Полскоскакавишкия воподад.
Поставени са 5 информационни табели, съдържащи снимки на съответния вид от флората и фауната, който се среща на определената територия и информация за тяхното опазване.
Кулминацията на проекта бяха проведените две междуучилищни състезания "Зелена директна линия" във възрастови групи 5-7 клас и 8-10 клас. Състезанията дадоха възможност участниците да представят своите знания за биоразнообразието в защитените територии на Община Кюстендил. Победителите получиха почетен плакет „Посланик зелена директна линия“. Предвижда се тази инициатива да се превърне в ежегодно събитие с цел непрекъснато повишаване броя на посланиците.
В сайта на дружеството е изградена интернет платформа с галерия от снимки, материали и презентации,  свързани с направените наблюдения по време на семинарите. Интернет пространството ще позволи по-широк достъп и за други заинтересовани да се запознаят и научат за природното богатство на Кюстендилския регион.

 Реализацията на проекта допринася за:
- разширяване обхвата на действие на туристическото дружество.
- Възпитаване на младите хора към природосъобразен начин на живот и любов към природата, екологично съзнание у децата и младите хора и създаване на умения за опазване на околната среда и хармонично общуване с природата.
Крайната равносметка е, че проекта е успешно изпълнен, а с  участието си в дейностите по проекта децата и младите хора осъзнаха, че защитените територии в общината са богатство, което е необходимо да се пази и осмислиха отрицателните последици от унищожаването на биоразнообразието.

Моменти от заключителната пресконференция може да видите в нашия фейсбук по проекта.

  • Created on .