Skip to main content

Инфо мрежа - Ученици мериха сили в две състезания, организирани от ТД „Осогово“

На 26 и 29 февруари ТД „Осогово“ - Кюстендил  проведе две междуучилищни състезания по проект „Зелена директна линия“.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Туристическото дружество е в партньорство с  5-то ОУ „ Хр. Ботев‘, 4-то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил. 

Състезанията се проведоха в 2 възрастови групи /5-7 клас и 8-10 клас/.

Осем  училища от град Кюстендил - подадоха заявки за участие с отбор от 4 представителя. Състезанието включаше три етапа:

1. Тест с 20 въпроса за защитените територии в Община Кюстендил, биоразнообразието и поведението в тях.

2. Разпознаване на растения по снимки.

3. Изработване и представяне на постер за дадена защитена територия в Община Кюстендил /Полскоскакавишки водопад, Вековна букова гора, „Ючбунар“, „Църна река“, Конявска планина/.

За подготовката си участниците използваха публикуваните материали за защитените територии и зони в разработената по проекта интернет платформа в сайта на дружеството, наученото в семинарите и теренните познавателни турове.

Всичките участници са бяха подготвили много добре и надпреварата бе голяма.

Победители от групата 5-7 клас са: Елисей Първанов – ОУ „Иван Вазов“, Алекс Велинов - ОУ „Христо Ботев, Гергана Стойчева – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Виктория Нешева – ОУ „Св. Паисий  Хилендарски“.  

Победителите от втората група 8-10 клас са: Йоана Костова – Спортно училище „В. Левски“, Александрина Станкова – ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, Антон Станков – ПГИМ „Йордан Захариев“, Сиана Александрова – ЕГ „Петър Берон“.

И в двете състезания победители получика специални плакети - Посланик „Зелена директна линия”.

Всички участници, както и техните ръководители  получиха грамоти и атрактивни награди.

Наградени бяха и участниците в конкурса за най – хубава рисунка, който се проведе август месец: 1 място Ралица Емилова Велинова - 13 г от ПМГ „Проф. Ем. Иванов“- 100 евро, грамота и сувенир, 2 място Василена Росенова Тодорова-12 г. ПМГ „Проф. Ем. Иванов“- книга и грамота, 3 място Елена Бекова-13 г. ПМГ „Проф. Ем. Иванов“- книга и грамота и Антонио Габеров- ЕГ „П. Берон“ – книга и грамота.

Предвижда се тази инициатива да се превърне в ежегодно събитие с цел непрекъснато повишаване броя на посланиците.

Състезанията дадоха възможност участниците да представят своите знания за биоразнообразието в защитените територии на Община Кюстендил; да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора; да се формират умения и компетенции за работа в екип при решаване на проблеми.

Вижте публикацията.

  • Created on .