Skip to main content

Кубер прес: В Кюстендил отчетоха проект “Зелена директна линия”


Секретаря на ТД „Осогово“ гр. Кюстендил,Силвия Михова отчете дейностите и резултатите от 10 месечния проект на обща стойност 13 500 евро, той е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. с водеща организация Туристическото дружество-Осогово в партньорство с 5-то ОУ „ Хр. Ботев‘, 4-то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил,предаде репортер на “Кубер прес”.Чрез проекта е бил привлечен откривателския интерес на децата и младежите за проучването на защитените територии.Основна цел е била децата и младите хора от общината да се запознаят с разнообразието на природата .разработена по проекта е интернет платформа за публикуване на реализираните дейности,окачени са пет информационни табели с информация за защитените видове.Проведени са 4 двудневни семинара, 6 опознавателни тура за наблюдение на животни и растения в естествената им среда.Организирани са били две състезания на които децата са показали придобитите знания от семинарите и опознавателните турове. Причина за разработването на проекта са продиктувани от предимствата и възможностите , с които разполага община Кюстендил,посетени са били защитените територии - планина Осогово, Земенски пролом и Полскоскакавишки водопад, които са много добре проучени, но има и малко познати - „Юч бунар”, резерват „Църна река”, „Вековна букова гора” край село Граница, Конявска планина, именно те са изследвани по-слабо и не са толкова популярни сред местната общност. Василка Кръстева учител от VОУ”Христо Ботев” коментира че с проекта е запознаването на децата и младежите с природата,да я ценят.Да се научат на мобилност и адаптация.Най-интересни са били походите ,важен е резултатът от реализацията на проекта.

Kuber press - вижте публикацията

  • Created on .