Skip to main content

KN NEWS - Интернет платформа създадоха в Кюстендил по "Зелена директна линия" на ТД "Осогово"

Интернет платформа създадоха в Кюстендил по "Зелена директна линия" на ТД "Осогово"

Секретарят на ТД „Осогово“ гр. Кюстендил,Силвия Михова отчете дейностите и резултатите от 10 месечен проект "Зелена директна линия" на обща стойност 13 500 евро, той е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. с водеща организация Туристическото дружество-Осогово в партньорство с 5-то ОУ „ Хр. Ботев‘, 4-то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил.

Чрез проекта е бил привлечен откривателския интерес на децата и младежите за проучването на защитените територии.Основна цел е била децата и младите хора от общината да се запознаят с разнообразието на природата. Разработена по проекта е интернет платформа за публикуване на реализираните дейности, поставени са пет информационни табели с информация за защитените видове. Проведени са 4 двудневни семинара, 6 опознавателни тура за наблюдение на животни и растения в естествената им среда.Организирани са били две състезания, на които децата са показали придобитите знания от семинарите и опознавателните турове. Повод за разработването на проекта са продиктувани от предимствата и възможностите , с които разполага община Кюстендил,посетени са били защитените територии - планина Осогово, Земенски пролом и Полскоскакавишки водопад, които са много добре проучени, но има и малко познати - „Юч бунар”, резерват „Църна река”, „Вековна букова гора” край село Граница, Конявска планина, именно те са изследвани по-слабо и не са толкова популярни сред местната общност.

Прочетете цялата публикация

  • Created on .