Skip to main content

Децата спорят

По успешно реализираният проект „Зелена директна линия“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., представител на туристическото дружество, ученици от 5 ОУ „Хр. Ботев“, Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“, 1 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Езиковата гимназия, педагози от 5-то и 1-во ОУ – гр. Кюстендил посетиха водопада при Полска Скакавица. Бяха поканени и експертите – Ирина Герасимова – ботаник и Росен Мирчев – ботаник и Росен Мирчев – зоолог. Водопадът е ...


----------------------------------------------------------------------

Автор:СИЛВИЯ МИХОВА

Запознайте се с пълния текст на пътеписа:

  • Created on .