Skip to main content

Кюстендил – м. „Двете реки” – хижа „Осогово” (немаркиран маршрут – около 3.00ч.)

       

Местността „Двете реки” се намира в Ново село (900 м.н.в.). До селото можете да стигнете с редовната автобусна линия от Кюстендил. Местността се нарича така, тъй като е водослив на две реки - едната идваща от юг – Манастирска, а другата от запад – Скокова с многобройни прагове и водопадчета. Мястото е предпочитано за излет и събиране на горски плодове. За хижа „Осогово” се тръгва по дясното шосе срещу течението на р. Скокова. При четвъртия мост от тръгването, под който минава идващата от х. Осогово река Плавилска и се влива в р. Скокова (оставаща вляво на шосето), вдясно се отделя широк коларски път, който води до м. „Памука”.

На около 200 м. по-нагоре следва пети мост, където минава р. Скокова. Точно преди моста шосето се изоставя и се тръгва по десния коларски път и след около 150 м. се стига до останките на горските бараки в местността „Голема Орница”(1220 м.н.в.). Преходът отнема около 1.30 ч. Тук се намира водослива на двете рекички, образуващи р. Скокова: лявата – Темни дол и дясната – Раданска река. Оттук по стръмен коларски път (почти успореден на р. Раданска) се излиза на черен път при масивната сграда на ДДС „Осогово”. Оттук, като се използват за ориентир стълбовете на електропровода, се стига до трафопоста пред х. „Осогово”.

  • Created on .