Skip to main content

Село Гърляно – Осоговската планина (алпийската част) – връх Руен

Село Гърляно – Осоговската планина (алпийската част) – връх Руен

 

Този маршрут е за любителите на природните красоти, които желаят да почувстват истинското могъщество на Осоговската планина. Входът към това царство от скали и бездни е от север - откъм село Гърляно. На югозапад към планината до бившия рудник „Руен”, покрай река Бистрица минава асфалтиран път. Движейки се по пътя срещу течението на реката отляво се срещат стръмните западни склонове на върховете: Църна чука (1744 м.), Църнотрав (1865 м.),

 

Острия чукар (1640м.) и Орлово гнездо (1543 м.), а отдясно - отвесни скали и разпръснати скални грамади, над които доминират върховете: Кулата (1738 м.) и Каменец (1993 м.). След около 2.30 часа се достигат сградите на бившия рудник и се поема вдясно по чакълен път покрай долината на река Главна, която остава вляво.

 След около 1 км. движение по пътя, отдясно в югозападна посока започва неголям масив от букова гора. Оставя се пътят и следва стръмно изкачване без пътека и маркировка в средата на гората, като се следи билото. След около 30-40 минути се излиза от гористия пояс и започва придвижване право нагоре по билото. За около1.30 ч. от напускането на пътя се достига до маркираната с червена лентова маркировка широка пътека, водеща за връх Руен и за село Гюешево.

 

 Оттук изкачването става по пътеката в южна посока, като след около 1 час се стъпва на осоговския първенец връх Руен (2251 м).

  • Created on .