ТД „ Осогово“ и проект „ Зелена директна линия“

Posted in Новини

От месец август 2015 година започна реализацията на проект  „ Зелена директна линия“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Туристическото дружество е в партньорство с V-то ОУ „ Хр. Ботев‘, IV -то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил. В съответствие с плана ТД „ Осогово“ с активното участие на учители, ученици и специалисти, както  и с подкрепата на верните членове на дружеството - своевременно се изпълняват всички заложени в проекта дейности. Ето накротко равносметката:
-    25 август - провеждането на конкурс за почетен знак на инициативата  "Зелена директна линия" е една от основните дейности по проекта. В конкурса участваха  26 творби -  рисунки  на ученици от различни училища на община Кюстендил. Имаше и представители на училища от София.
-    7 септември 2015 година в офиса на ТД „ Осогово“ бе направено класиране на рисунките и е избран почетен знак на проекта
-    на 31 октомври и 1 ноември 2015 година се проведе първият семинар на тема:  „Поведение в защитени местности и територии” с ученици от три училища на община Кюстендил – ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“, Основно училище „ Иван Вазов“ и основно училище „ Хр. Ботев“.. Първият семинар по проект „ Зелена директна линия" се проведе в планина Осогово.
-    на 14 и 15 ноември 2015 година в планина Осогово  се  проведе вторият семинар по проект „ Зелена директна линия" .  ТД „Осогово" гр. Кюстендил е основния изпълнител на проекта,в партньорство с V-то ОУ „ Хр. Ботев‘, IV-то ОУ „ Иван Вазов" и ПМГ „ Проф. Ем. Иванов" - гр. Кюстендил. Нова група млади природолюбители се запознаха със защитените природни обекти и забележителности в Кюстендилска област, както и с опазването на природните дарове.Програмата на семинара включваше беседи, състезание за Осоговската планина , преход до местността  „Бег бунар“ и  разтоварващи занимания. Домакин бе хижа „ Три буки“.
-    на 5 и 6 декември  ТД „Осогово“ гр. Кюстендил проведе в планината Осогово третият си семинар по проект „ Зелена директна линия“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Туристическото дружество е в партньорство с 5-то ОУ „ Хр. Ботев‘, 4-то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил. Нова група млади природолюбители се запознаха със защитените природни обекти и забележителности в Кюстендилска област, като този път бяха поканени и ученици от Езиковата гимназия. Всеки път поставените задачи на младите природолюбители и изследователи стават по- трудни. Този път разделени на 4 групи те влязаха в ролята на тур оператори. Всяка група трябваше да подготви рекламни материали и да направи презентация на Полскоскакавишкия водопад, вековката букова гора при село Граница, резервата „Църна река“ и Конявската планина. Бяха изработени много оригинални постери и за пореден път децата ни изненадаха със своето нестандартно мислене.“Планината – общ дом на живота ни“ бе логото на  групите. Опазването и съхраняване на местното биологично разнообразие  има важно значение за въвличането на младите хора.
-    17 декември четвърти семинар - Нови 20 ученика 5-то ОУ „ Хр. Ботев‘,  Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“, ПМИМ „“Й. Захариев“, и ОУ „Иван Вазов“ – гр. Кюстендил се включиха в четвъртия семинар, който се проведе в планината Осогово.
-    24 декември - Младите природолюбители и туристите - доброволци от дружеството почистиха замърсените територии около Полско Скакавишки водопад
-    30 януари  - ТД „Осогово“ гр. Кюстендил  проведе поход до величествените секвои в местността „Ючбунар“ при сeло Богослов
-    31 януари – посещение до вековна букова гора и търсене на отговор на въпроса:  „Спи ли гората през зимата ?“ - Ваканция е. Този път учениците от Природоматематическа гимназия  „Проф. Ем. Иванов“,  5-то ОУ „ Хр. Ботев“ , ОУ „Иван Вазов“ гр. Кюстендил, заедно с биолога Ирина Герасимова, зоолога Росен Мирчев, учители и представител на ТД „Осогово“ се отправихме към вековната букова гора при село Граница.
-    6 февруари - Конявска планина - животни, ледени цветя и чудесни гледки - характерни видове широколистни дървета; белези за разпознаване, видове с природозащитен статус

-      7 февруари - посещение на резерват „Църната река“ при с. Сажденик - обяснения за особеностите на резерватния режим – строг и поддържан резерват; разлики между естествена и стопанисвана гора – структура, видове.

-     13 февруари – посещение на ЗЗ „Земен“ – запознаване с растителното богатство на карстовите терени, характерни видове, ендемити, средиземноморски флористични елементи.
-    на 25 и 29 февруари 2016 година . състезание на младите природолюбители
Направени са информационни табели на :Планина Осогово;  Вековна букова гора – село Граница; Ючбунар – село Богослов; Конявска планина;  Полско-скакавишки водопад .
За повече информация по проекта и запознаване с незабравими мигове, изживяни от участниците - , може да разгледате рубриката: „ Дейности по проекта“