Общо отчетно събрание

Posted in Новини

На 26.04.2016 год. туристическо дружество „Осогово” гр. Кюстендил проведе Общо отчетно събрание. Председателят на дружеството Христо Абаджиев отчете дейността на дружеството за 2015 година. Равносметката е положителна: изпълени са всички дейностти от плана, разнообразни са дейностите на клубовете по ориентирането, алпинизма и спортното катерене, спелеологията, водния и колотуризма, тържествено бяха отбелязани редица годишнини, на нов етап са дръжестките взаимоотношения с туристите от Македония и Сърбия, успешно е приключен проект „ Зелена директна линия“, все по популярен е хор „Осоговско ехо“.

Ръководството на ТД „ Осогово изказва благодарност на всички свои членове и приятели на дружеството, без които не би имало дейности и прояви.Признателни сме и на съдействието, оказвано ни от община Кюстендил, Областна управа и редица други обществени институции.

 Предоставяме Ви възможността да се запознаете с отчета: