Стефан Иванов - „Почетен гражданин на Кюстендил”

Posted in Новини

С решение на Общински съвет-Кюстендил - от м. юни 2016г., съветниците гласуваха предложението на Христо Абаджиев –председател на ТД Осогово и общински съветник от коалиция ”За промяна” и Виолета Атанасова председател на читалище”Асклепион-1998”-Кюстендил, майсторът на спорта по туризъм Стефан Иванов  да бъде  удостоен със званието “Почетен гражданин на Кюстендил”
Членовете на ТД „Осогово“ взеха това  свое решение за удостояването на база-особения принос на Стефан Иванов за развитието на туризма, алпинизма, воден туризъм,създател на туристически хор”Осоговско ехо”, създател и ръководител на еко туризма, ангажиране с туристически и обществени дейности в Кюстендил.

 

 

 

 

 „Като ръководител на Клуба за културен и екотуризъм само за последните три-четири години Стефан Иванов преведе през десетки нестандартни маршрути стотици хора от различни поколения, пред които разкри неподозирани красоти на българската природа. Където и да върви, в каквито и ситуации да попада, усмивката не слиза от лицето му, а душата му винаги е готова за песни, танци, приятелство, и разбира се – за нови и нови пътешествия“, коментират неговите приятели.
По повод 80-годишния си юбилей и 65 години активна туристическа дейност Стефан Иванов през 2012 година получи званието „почетен гражданин на община Невестино”. Планинският водач е роден през 1932 г. в София. От 1981 г. е жител на с. Кадровица. През 2002 г. възстановява дейността на Туристическо дружество „Кадин мост” в с. Невестино.
Стефан Иванов е дългогодишен планински водач и организатор на десетки туристически походи в Невестинската община, Кюстендилския регион и страната. Автор и съавтор е на няколко туристически пътеводители за Осоговската планина и обекти в Невестинската община.
ТД“Осогово“ поздравяа Стефан Иванов, като му пожелава здраве и да продължава да бъде водач на още много туристически изяви.