Приоритети в дейността на ТД " Осогово"

Posted in Новини

 

В началото на месец април2012 за председател на туристическо дружество "Осогово" бе избран Христо Абаджиев. В новият управителен съвет на туристическо дружество "Осогово" влизат архитект Мая Кожухарова, адвокат Росица Борисова, инж. Любомир Младенов и Стоян Дертлийски

 Непосредствено след избора Абадциев сподели, че си е поставил три основни приоритета за управление: разширяване дейността на дружеството, възстановяване на туристически маркировки и финансово стабилизиране.

 "Искам дружеството да бъде стабилизирано финансово. В момента то е в доста затруднено, защото част от наемателите на обектите собственост на ТД "Осогово" не са си плащали наемите. Говорим за сума над 30 000 лв. Сред длъжниците са хижите "Три буки", "Осогово", "Студен кладенец" и "Иглика", заяви Абаджиев. Той обяви, че ще има срещи с всеки един от наемателите, като ще се търси разрешение на въпроса по възможност без съдебни дела.

 Сред приоритетите на Абаджиев е и изготвяне на програма за разширяване на дейността на дружеството.

 "Ще насочим усилията си в работата с подрастващото поколение. Искаме да ги приобщим към туризма", допълни новият председател на туристическо дружество "Осогово".

 Третият приоритет е възстановяване на някои туристически маркировки, като например на маршрута за Скакавишкия водопад.

 Пожелаваме успешна реализация на всички нови предложения на председателя и управителния съвет на туристическо дружество „ Осогово“. На добър път!