Успешна дейност на ТД „ Осогово“

Posted in Новини

 

На 30 март 2017 година се проведе отчетно- изборното събрание на ТД „Осогово” - Кюстендил. В  залата на читалище „ Братство“ се събраха членове, представители на различни ведомства и много приятели на природата. Събранието премина  при следния дневен ред:
1.     Отчет на УС за дейността на дружеството през 2016 г.
2.     Отчет на Контролния съвет за 2016 год.
3.     Приемане на проектобюджета на дружеството за 2017 год.
4.     Избор на Председател, Управителен съвет и Контролен съвет.
5.     Избор на делегат за Общото събрание на БТС.
 Председателят на Управителния съвет Христо Абаджиев представи отчетния доклад за дейността на дружеството през периода 2012- 2016 година. Към дружеството има 7 секции – „Младежка”, „Туристи-ветерани”, „Пешеходен туризъм”, Клуб по ориентиране „Руен-92”, Воден клуб „Струма’2012”, Велоклуб „Гайда” и Хор „Осоговско ехо”.
 „В началото на отчетния период работата бе насочена към честването на 100-годишния юбилей на дружеството в Кюстендил и 50- годишнината от основаването на хор „Осоговско ехо”. Постепенно живота на дружеството се насити с много мероприятия и инициативи. Секретарят на дружеството Силвия Михова организира за туристите екскурзии в страната и чужбина, изкачване на върхове и други прояви”, посочи в доклада си Христо Абаджиев. Накратко: ТД „Осогово“ има многообразен, полезен и интересен организационен живот. Всичко това даде основание на присъстващите да дадат висока оценка за отчетния период на ръководството и да им се гласува доверие за следващия период.
Единодушно, за председател на Туристическо дружество „Осогово” бе преизбран Христо Абаджиев. Той ще ръководи организацията в Кюстендил още 5 години. Местата си за следващия мандат запазиха и членовете на Управителния съвет и Контролната комисия. За делегат на конгреса на Българския туристически съюз бе избрана Силвия Михова, секретар на дружеството.
Ръководството на ТД „Осогово” награди 15 туристи- ветерани с юбилейни награди, сред тях и Мария Джумалиева, която през тази година ще празнува своя 90- годишен юбилей.
Туристическият хор „Осоговско ехо”, с диригент Димитър Цветков поздрави всички с любими планинарски песни.