„Дни на Зеления пояс в Осогово“

Posted in Новини

Зеленият пояс е инициатива на една от най-големите природозащитни организации в света - Световния съюз за защита на природата (IUCN). С дължина 6800 км, преминавайки през 22 страни, Зеленият пояс е ”мостът” между всички онези гранични територии в Европа, разделени изкуствено в миналото от Желязната завеса. Изолираността и непристъпността до тези територии с течение на времето са ги превърнали в убежища за много застрашени животински и растителни видове.
Зад символа на Зеления пояс стоят усилията на правителства, неправителствени организации и представители на бизнеса за опазването на тези ценни природни територии и за стимулиране на устойчивото развитие в пограничните региони.

Българска фондация Биоразнообразие и Македонското екологично дружество (МЕД) организират „Дни на Зеления пояс в Осогово“. Програмата включва събития в България и Македония и е от 22 до 24 септември.
На 22-ри септември ще се проведе разходка със специалисти (ботаник и зоолог) за запознаване с животинския и растителния свят на планината в България и с възможностите за природосъобразен туризъм в региона. Предвидена е и викторина с награди за най-знаещите. Участници са ученици от местни училища с техните родители и придружители. Разходката се осъществява със съдействието на ДЛС Осогово и преподаватели от 5-то основно училище в Кюстендил.
Начало на разходката - 10:00 часа, сборен пункт - от паркинга на Хотел Трите буки.
Осигурен е и транспорт от гр. Кюстендил до местността Трите буки с начален час 8:45 ч. от 5-о Основно училище и 9:00 ч. от Театъра.
В следващите два дни 23 и 24 септември предстои и организирането на пограничен велопреход по линията на Желязната завеса в Македония. Велолюбителитеще бъдат посрещнати на връх Сокол от кметовете на Македонска Каменица, Кочани и Крива паланка и организаторите.
Събитията са част от честванията, които се провеждат за трета поредна година в цяла Европа и са посветени на инициативата Европейски Зелен пояс. Популяризирането на Зеления пояс у нас се случва благодарение подкрепата на германската организация EuroNatur, която партнира на Българска Фондация Биоразнообразие в нейната работа по Зеления пояс.