Покана годишно отчетно събрание

Posted in Новини

УВАЖАЕМИ ТУРИСТИ,

 Управителният съвет на Туристическо дружество „Осогово” гр. Кюстендил, свиква Общо отчетно събрание на 11.04.2019 год. (четвъртък) от 18,00 часа в голямата зала на Читалище „Братство” гр. Кюстендил.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на дружеството за 2018 година.

2. Отчет на Контролния съвет за 2018 год.

3. Приемане на проектобюджета на дружеството за 2019 год.

4. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.

При липса на квором на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 19,00 ч., на същото място независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото отчетно събрание. Право на участие имат само членове, които към 30.03.2018 год. са заплатили членския внос и носят белите си книжки.