Празник на туризма в България

Posted in Новини

Представители на ТД „Осогово" гр. Кюстендил и тази година участваха в традиционното изкачване на Черни връх-2290 м. (Витоша) на 30 август 2020 година, за да отбележат 125-години организиран туризъм в България.

Нека се върнем назад във времето за да си припомним.
През един августовски ден на 1895 г. Алеко Константинов написа в няколко кратки реда необичайната покана във в. „Знаме”:

„Умоляват се софийските любители на природата да заповядат в неделя, на 27 август на Черни връх на Витоша, гдето точно в 12 ч. ще се открие заседание за създаването на клуб на българските туристи. Поканата се отнася до всички любители, навършили 20 годишна възраст.”

Затова в уречения ден от тогавашна София към витошкия първенец запъплиха върволици от: аптекари просбописци, кундурджии и печатари, писатели и ученици, нахлупили калпаци и бомбета, с потури и фракове, с лачени обувки и цървули, жени с дълги рокли и широкополи шапки. Триста души с любов се бяха отзовали на Алековия зов. „Послушай ме: посвети един ден от летните си празнични дни на природата”.

И осъмнаха на Черни връх. Там, над София, те поставиха началото на едно ново явление в българското общество-организирания туризъм. Ето защо после Алеко писа възторжено: „Никога не съм усещал по-радостни тръпки от онзи ден, в който накарах едно хилядно мнозинство да се покатери на Витоша”. Така София и Черни връх станаха люлка на българския туризъм. Там бе основан и първият клуб, като за председател бе избран Иван Вазов, а за секретар Алеко Константинов.

Стотици туристи и тази година верни на традицията изкачиха Черни връх. Една част от кюстендилската група избра живописният маршрут от хижа Селимица. С изкачването панорамата става все по-впечатляваща. Тя кара туриста да спре и да се възхити на пейзажа наоколо. На юг белеят върховете на Рила, малко по-вдясно са далечните очертания на Осогово, а напред е Конявската
планина, на билото на която се виждат очертанията на телевизионната кула. Още по-надясно, на северозапад, при ясно време се виждат Руй планина и целият район на Краището. Долу, в подножието на Витоша, на запад, блести огледалната повърхност на яз. „Студена”, а малко по-нататък са очертанията на ниското Голо бърдо. Една част от кюстендилската група избра живописният маршрут от хижа Селимица. С изкачването панорамата става все по-впечатляваща. Тя кара туриста да спре и да се възхити на пейзажа наоколо. На юг белеят върховете на Рила, малко по-вдясно са далечните очертания на Осогово, а напред е Конявската планина, на билото на която се виждат очертанията на телевизионната кула. Още по-надясно, на северозапад, при ясно време се виждат Руй планина и целият район на Краището.
Долу, в подножието на Витоша, на запад, блести огледалната повърхност на яз„Студена”, а малко по-нататък са очертанията на ниското Голо бърдо. От тази височина добре се открояват трите рида, които се спускат от билото на Витоша към с. Кладница. Денивилацията, която се преодолява за 4 часа е 1000 м., на чудесните гледки си заслужават всички усилия.

Втората група тръгна от хижа Алеко, като преди това се наслади на ценните стенописи в Драгалевският манастир “Света Богородица Витошка”, основан през 1345 г.

След приветствията на върха празникът продължи с хора, песни, много снимки и нови запознанства.

Автор: Силвия Михова – секретар на ТД „Осогово“ гр.
Кюстендил