Туристическо дружество „Осогово“ гр. Кюстендил е номинирано като най –доброто - № 1 за 2021 година!

Posted in Новини

Туристическо дружество „Осогово“ гр. Кюстендил е номинирано като най –доброто - № 1 за 2021 година!!!

 

Управителният съвет на Българския туристически съюз, отличи ТД „Осогово“ гр. Кюстендил за дружество с бази, което има множество качествени туристически прояви през 2021 г. Оценено е цялостният принос през всичките тези десетилетия, които дружеството е допринесло за успешното развитие на туризма, съхранявайки заветите на Алеко Константинов и предавайки ги от поколение на поколение.

Туристическо дружество „Осогово“ гр. Кюстендил е основано през 1914 година и е едно от най-ранните дружества, създадени в България. Дружеството има за цел създаването на условия за упражняване на туризма в различните му видове и форми, насочен към активен отдих сред природата; за развитие на ориентирането, алпинизма и спелеологията; колотуризъм, воден туризъм, екотуризъм, спорт и туризъм за всички, туристическа самодейност и др. за привличане на повече млади хора към тези дейности в свободното време.

Дружеството активно работи с Областна администрация, Община Кюстендил, БЧК, РЗИ, Планинска спасителна служба, Горско стопанство, Читалище „Братство“, Отдел култура към Община Кюстендил и участва в редица съвместни мероприятия.

Управителният съвет на ТД „Осогово“ гр. Кюстендил, благодари на членовете на дружеството и ги поздравява за тази награда!!!

Пожелава им много здраве и туристическо дълголетие.

Ето и кратко представяне  на нашето дружество "Осогово":

Председател на туристическото дружество „Осогово“ гр. Кюстендил - г-н Христо Абаджиев;  секретар -  Силвия Михова.
 Членове на Управителният съвет на дружеството са:

Росица Борисова – Адвокат

Мая Кожухарова – Архитект

Любомир Младенов – Планински водач и инспектор в „Инспекция по труда“ Кюстендил.

Стоян Дертлийски – Отдел „Туризъм“.

Туристическо дружеството „Осогово“ гр. Кюстендил е собственик на:

 хижа „Иглика“, която в момента е в ремонт и тази година - 2022 г. ще бъде официално открита.

хижа „Осогово“.

 ресторант „Студен кладенец“.

 Хотелски комплекс „Три буки“ .

 Всичките обекти са възможна изходна точка за изкачване на първенеца на Осоговската планина – връх Руен.

Една от приоритетните задачи на дружеството е насочена към развитието на детския и ученически туризъм. Туристическо дружеството „Осогово“ гр. Кюстендил организира походи и обучения на деца от детски градини и училища в района. Организира конкурси за рисунка, засаждане на дървета, почистване на планината. Организира скаутски лагери, състезания и игри в района на хижите. С участието си в редица мероприятия, участниците придобиват познания за планинарството като средство за физическо и духовно въздействие, необходимата екипировка, ориентиране в планината, работа с карта и компас, ходене по различни планински терени, оцеляване и оказване на първа долекарска помощ. Туристическо дружество „Осогово“ използва предимствата и възможностите, с които разполага община Кюстендил. Територията на Осогово е включена в Европейския зелен пояс. Дружеството участва в много проекти с ученици от всички училища и целта му е да повиши осведомеността и да се осигури пряка връзка на децата и младите хора с природата чрез дейности, свързани с изучаване и опазване на биоразнообразието и застрашените видове в региона и създаване на предпоставка за устойчиво развитие в тази област.

Сред основните задачи на дружеството са и направата на маркировка и обезопасяването на туристическите маршрути и пътеки и нейното поддържане. Участва в направата на пътеводители, карти и табла с цел описание на маркираните пътеки и зони за отдих и др.

 Като спортна дисциплина ориентирането няма зрелищен характер, но въпреки това има много приятели, защото ориентирането с карта и компас в непозната местност съчетава у себе си динамиката на атлетизма, техника, мисловна дейност, умения за бързи и точни решения в сложна обстановка и може би и най-важното качество и предимство – контактът с природата, който облагородява.

Ориентирането в Кюстендил се развива от 1959 г. През 1992 г. е основан спортен клуб по ориентиране „Руен 92”. Състезателите на клуба по ориентиране участват в национални и регионални състезания и Държавни първенства по ски и лятно ориентиране. Всяка година представители на СКО „Руен 92” печелят първи места. В периода 1998 – 2006 година възпитаници на клуба стават два пъти балкански шампион и участват в две европейски първенства. Град Кюстендил е домакин на редица републикански първенства. От 1994 година клубът всяка година организира открито състезание по ориентиране за купа „Кюстендилска пролет”.

Към дружеството има клуб по колоездене - „Велоспорт“. Всяка година те се включват в състезателното изкачване от Кюстендил до връх Руен - "Осогово Рън". В района има много атрактивни обекти и дестинации, в които интереса нараства и се включват все повече участници.

Клубът по воден туризъм - „Струма 2012” към дружеството, всяка година през май организира Национален воден поход по река Струма. Целта е да се популяризира горното течение на река Струма. Участват каякари от Димитровград, София, Пловдив, Варна, Бяла Слатина, Троян, Враца, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Нова Загора, Русе и др. Клубът участва в националния воден поход по река Тополница, водния поход по язовир Жребчево, горното течение на р. Тунджа и други.

Клубът на туристите ветерани към ТД „Осогово“ всяка година е домакин на националната среща на ветераните. През месец юни в продължение на три дни за празника на черешата туристи от цялата страна ни гостуват и опознават района. Така те имат възможност да се запознаят с местните традиции и забележителностите.

Туристически хор „Осоговско ехо“, под ръководството на диригента Димитър Цветков участва във всички прояви на града и се изявява и печели отличия на много фестивали из страната. Нека им пожелаем здраве и още много успехи, защото техните песни ни правят повече българи.

Международен туризъм - Дружеството успешно развива връзките си със своите съседи от Македония и Сърбия. С развети национални знамена на връх Руен и на пирамида 106 при село Жеравино всяка година се събират туристи от трите държави.

Пешешоден туризъм - Екскурзионното летуване е най-добрият начин за почивка в планината. Добра компания, красива природа и прекрасно настроение. Те са най-добрият начин за почивка в планината.

ТД "Осогово" очаква всички, които обичат планината да се включат в дейностите през 2022 година.