Новини по проекта

Конкурс за почетен знак "Зелена директна линия"

Posted in Новини по проекта

"Зелена директна линия" е една инициатива, която е насочена към опазване на „зеленото“ природно богатство на Кюстендилския регион. Тя се осъществява в рамките на реализирането на проект „ Зелена директна линия“, разработен от ТД ‚ Осогово“ – Кюстендил и  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г

Провеждането на конкурс за почетен знак на инициативата  "Зелена директна линия" е една от основните дейности по проекта.

През ваканционните месеци юли и август деца от различни възрастови групи,  от шест училища на  община Кюстендил и София се включиха в конкурса, като нарисуваха  рисунки. Основна тема в тях е биоразнообразието в нашата община. Рисунките на всички участници в конкурса  са събрани в определените срокове и предстои избор:  почетен знак на инициативата.

Участници в конкурса:

 1. Антонио Илиев Габеров – Кюстендил, ОУ „ Хр. Ботев“
 2. Мария Петрова – София
 3. Виктория Якимова – София
 4. Николай Станиславов Криев – Кюстендил ОУ „ Ив. Вазов“
 5. Биляна Емилова Донева – Кюстендил, ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“
 6. Василена Росенова Тодорова – Кюстендил, ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“
 7. Ванина Валентинова Рангелова – Кюстендил, ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“
 8. Елена Бекова – Кюстендил, ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“
 9. Ралица Емилова Веселинова– Кюстендил, ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“
 10. Мелани Руменова Емилова – Кюстендил, ОУ „Проф. Марин Дринов“
 11. Габриела Руменова Сашева – Кюстендил ОУ „ Ив. Вазов“
 12. Елисей Руменов Първанов – Кюстендил ОУ „ Ив. Вазов“
 13. Ани Даниелова - – Кюстендил ОУ „ Ив. Вазов“
 14. Александър Кирилов Станчев – Кюстендил, ОУ „ Ильо Войвода“
 15. Божидар Петров - Кюстендил

Предоставяме Ви възможността, посредством специално изработения електронен албум,  да се запознаете с творчеството на децата и да откриете техните послания към опазването на богатото биоразнообразие на защитените местности и територии в Кюстендилския регион.

Албум с работите участващи в конкурса за почетен знак "Зелена директна линия"

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“