Новини по проекта

ОУ „Иван Вазов”: Дейности по проект „ Зелена директна линия“

Posted in Новини по проекта

Основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил е партньор по реализирането на проект „ Зелена директна линия“.

Проектът е разработен от ТД ‚ Осогово“ – Кюстендил и  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Осъществява се на  територията на Община Кюстендил, в партньорство с две основни училища (ОУ „ Хр. Ботев‘ и ОУ „ Иван Вазав“ ) и една профилирана гимназия ( Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – Кюстендил ) .

Продължителност на изпълнението на проекта е 10  месеца. Началото бе поставено през месец август 2015 година с провеждането на конкурс за рисунка, която да бъде почетен знак  на проекта.

На 31 октомври и 1 ноември 2015 година ученици, представители на трите училища,  участваха в първия семинар по проект „ Зелена директна линия"  .

Той  се проведе в планина Осогово – местността „ Трите буки“. Темата на заниманията бе:  „Поведение в защитени местности и територии”.

Присъстващите  ученици  слушаха интересните лекции, изнесени от биолозите Росица Везенкова Василка Кръстева. От нашето училище участие в семинара взеха седем ученика и един преподавател – г-жа Елка Цуцуранова.

 С много снимки и презентации те бяха запознати със застрашените видове в региона, начина на поведение и опазване на биоразнообразието в защитените територии.Под формата на забавни игри, пъзели и тестове те провериха своите придобити нови познания.

Най-интересна беше практическата част от заниманията, когато въоръжени с фотоапарати, бинокли и тефтери те се превърнаха в истински „откриватели". Бяха направени много снимки на все още неизвестни им до сега растения, стъпки на животни и птици.

Двата дни в планината обогатиха знанията и създадоха нови приятелства .

Накрая се направи награждаване на победителите в конкурса за рисунка. В него участваха четирима ученика от нашето училище.

Всички участници в семинара получиха сертификат за участие и се разделиха с пожелания за нови „пътешествия“ сред необятния свят на растения и животни в Осоговската планина.

 

Вижте публикацията.

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“