Покажи брой
Заглавие
Благоевград утре - Туристи и природолюбители почистиха водопада край Полска Скакавица
Дарик новини: Ученици участваха в проект за опазване на околната среда
Кубер прес: Нови 20 ученици от Кюстендил се включиха в семинара “Зелена зиректна линия”
Кубер прес: ТД „Осогово“-Кюстендил проведе в Осогово семинар по проект „ Зелена директна линия“
Дарик новини: ТД "Осогово" с втори семинар по проект „ Зелена директна линия"
Агенция Фокус: Туристическо дружество „Осогово” в Кюстендил проведе първи семинар по проект „ Зелена директна линия“
ТВ Запад излъчи репортаж за семинар „Поведение в защитени местности и територии”
Дарик новини: ТД "Осогоово" със семинар по проект „ Зелена директна линия"
Наблюдател: Конкурс „Зелена директна линия”
Встъпително представяне на проект „Зелена директна линия"
„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“